Elektriği seri bir şekilde direnç göstererek kablonun ısınması vasıtasıyla ortama ısı yayar. Bu sayede seri dirençli kablo uygulandığı kütleyi seri bir şekilde ısıtır. Seri bir şekilde seri dirençli kabloyla ısınan kütle donmaya ve buzlanmaya karşı kütlesel olarak seri dirençli kabloyla güvence altına alınmış olur. Bu sayede seri dirençli ısıtıcı kablo ile ısıtılmış kütleler donma ve buzlanma problemine son verilmiş olur.Seri dirençli ısıtıcı kablonunun kullanıldığı yerler kış şartlarının ağır bir şekilde yaşandığı soğuk bölgeler kar ve buzlanmanın yaşamı kötü etkilediği yerlerdir. Seri dirençil kablo single ve twin olmak üzere yani tek ve çift olmak üzere ikiye ayrılır Single ve twin kablonun uygulandıı yerler genellikle farklılık gösterir. Seri dirençli ısıtıcı kablo Krom nikel tel ile silokon kaplıdır. Seri Dirençli Isıtıcı Kablolarda enerji taşıyan kısım ile ısı üreten kısım aynı olup krom-nikel teldir. Bu kablolar değişik dirençlerde üretilebilirler. Bu tür kablolar uzun hatların ısı izlemesinde yaygın olarak kullanılırlar. Bu kabloların dirençleri, boyları ile doğrudan orantılıdır. Üzerlerinden geçecek akım değerlerinin aşırı yükselmesini önlemek için, kullanılabilecekleri minimum bir uzunluk sınırlaması mevcuttur.

Tanklar ve boru hatları üzerinde sıklıkla kullanılan ve her geçen gün giderek yaygınlaşan ısıtma sistemleri kendi içerisinde ısıtma miktarına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Endüstriyel sektörlerde ısıtma talepleri 10 ile 500 derecede arasında değişen bir grafiğe sahip. Durum böyle olunca farklı ısıtma derecelerine ait farklı kablo çeşitleri ortaya çıkmaktadır.

Seri dirençli ısıtıcı kablo farklı direnç değerlerine sahiptir. Bu direnç özellikleri belirlenirken ısıtılma derecesi ve kablo üzerinden geçmesi planlanan akım derecesi büyük öneme sahiptir. Ağırlıklı olarak boru hatlarında geçerli olan uzunluk kavramı yine direnç belirlenirken etkili olan ögeler arasında yer almaktadır. Kablonun uzunluğu her birim üzerinden daha fazla akım geçmesine neden olacağından dolayı projede kullanılacak uzunluk kablo seçiminin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

Endüstri kuruluşlarının farklı alanlarında sıklıkla kullanılan ısıtıcı kabloların özellikleri farklı koşullara bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanılası gereken ısıtıcı kabloların özellikleri proje özelliklerine uygun olarak belirlenmelidir. Yüksek verim hedeflenirken kabloların doğru seçilmesi kritik öneme sahiptir.

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi esnasında kablolara binen yükün kablonun taşıma kapasitesine uygun dirençte olması gerekmektedir. Bu sayede ısıtma işleminden maksimum verim alınacaktır. Ayrıca tüm bu sürecin yalıtım malzemeleri ile doğru olarak desteklenmesi verimi artıran gelişmeler arasında yer alacaktır.

Rampa ısıtma sistemleri, boru hatları ısıtma sistemleri, tank ısıtma sistemleri gibi pek çok alanda kullanılan ısıtıcı kablolar kullanılış amaçlarına uygun olarak belirlenerek amacına hizmet etmelidir. Örnek vermek gerekirse; tank içerisinde bekleyen ve akışkanlığını her zaman korumak zorunda bir malzemenin yaklaşık sıcaklık değeri 150 derece olsun. Bu malzeme için ısıtıcı kabloların bu değeri yakalamak için çalıştığını varsayalım. Farklı bir alanda ise yalnızca kış aylarında suların sıcak tutulması için ısıtma yapıldığını örnek verelim. Bu değerde ortalama 60 derece olsun. Her iki alanda da kullanılacak kabloların cinsi birbirinden farklı olmak zorundadır. Çükü iki farklı iş için farklı akım değerleri kablolar üzerinden geçeceğinden dolayı farklı dirence sahip olmalıdır. Seri dirençli ısıtıcı kablo çeşitleri uygulama sahalarına paralel olarak geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir.

Form Mühendislik ısıtıcı kablo alanında profesyonel çözümler sunmaktadır. Alanında uzman mühendislerin orta ve büyük ölçeklerde gerçekleştirdikleri projeler ile endüstri kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu belirtmekte fayda var.