Elektrikli Isı izleme uygulamalarında kullanılan kablolar temel olarak ikiye ayrılabilmektedir. Sabit Güçlü Kablolar Kendinden Regüleli Kablolar . Bu tip kabloların temel özellikleri her bir metrede sabit enerji vermeleridir. Bu kablolarla yapılan uygulamalarda, termostat kullanılarak sıcaklık kontrol altında tutulur. Elektrikli Isı Đzleme uygulamalarında kullanılan ilk kablolardırlar. Özellikle yüksek sıcaklıklı alanlarda kullanılmaktadırlar. Bu kablolarla uygulama yapılırken, kabloların birbirine temas etmemesine ve birbiri üzerinden geçmemesine azami dikkat gösterilmelidir. Aksi halde kablolar yanabilmektedir. Yarı iletken yapıya sahip bu kablolar, sıcaklık arttıkça daha az akım çeker ve daha az ısı verir. Soğudukça da çektiği akım artar. Bu fiziksel durumun nedeni yarı iletken malzemenin artan sıcaklıkla birlikte direncinin de artmasıdır. Kablolar bu sayede kendi kendini regüle eder. Bu özellikleri sayesinde termostata gerek duyulmayabilir. intertec türkiye distribütörü Elektrikli Isı izleme uygulamaları için üretilen en son teknoloji ürünü kablolardır. Heat trace kablolar ısınma sorunları için çok elverişli çözümler sunar. Isınma işlemler için kabloların kullanacağı işlemin yapılacağı alanla ile ilgilidir. Kablo seçimi ısının hangi seviyede kalcağını belirlemek için de önemlidir. intertec türkiye distribütörü vasıtasıyla heat trace kablo alabilirsiniz.

Intertec ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için siteyi ziyaret ediniz: http://formmuhendislik.com/?s=intertec

Gölgelik ve siperlikleri, enstrümanları, buton-anahtar ve enstrüman muhafaza kutularını korumak amaçlı ürünlerdir. Azbir harcama ile ilerde oluşabilecek büyük maliyetler bu sayede önlenebilir. Aşırı ısınma nedeniyle enstrümanların hatalı ölçüm yapmalarını önlendiği gibi yağmur, kar, toz ve kazara olabilecek temasları da önleyebilmektedir.

Endüstri kuruluşlarının sektörlerine paralel olarak kuruluş bünyesindeki tüm ekipmanların çeşitli standartlara sahip olması gerekmektedir. Bu standartların neler olduğu yaygın olarak uluslararası kuruluşlar tarafından geçekleştirilen testlere göre belirlenmektedir. Bu testlerin sonucunda geçerliliği ve güvenirliği yüksek sonuçlar elde edilen ürünler global olarak dünyanın farklı yerlerinde sıklıkla tercih edilen ürünleri oluşturmaktadır.

Firma sektörü ne olursa olsun ülkemizde kullanılan birçok ürünün belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. ISO standartları bunlara örnek olarak verilebilir. Belirli standartlara sahip ürünlerin ortaya çıkması çeşitli testler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu testler yaygın olarak kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirmeleri sonuçlarına göre şekillenmektedir.

Intertec Türkiye çeşitli testler ve analizler gerçekleştirerek ürünlerin belirli standartlara sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kurum bünyesinde çalışan personellere eğitimler verilerek sertifikalandırılması yine sağlanmaktadır. Şirket bünyesinde hizmet sağlayan ekipmanların uluslararası testlerle ölçüm ve analizleri yapılarak standartlarının kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Kuruluşun belirli standartlara sahip olup olmadığı yine yapılacak olarak kontroller ile sağlanmaktadır. Bu kontrollerin uluslararası standartlara uygun denetim mekanizmaları ve kurallarına göre gerçekleşecek olan incelemeler ile gerçekleşeceğini belirtmek gerekiyor. Intertec Türkiye kuruluşunuz için yetki belgesi oluşturabilir.

Kuruluş bünyesine yeni eklenen üretim ekipmanlarının kontrol edilmesi, uluslararası kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi gibi görevleri de bulunur. Ayrıca daha önceki denetimlerden olumsuz rapor alan kuruluşlar için de belirlenen süre dahilinde eksiklerin giderilip giderilmediği yine gerçekleşen kontroller ile açıklanmaktadır.

Üretim kapsamında ortaya çıkarılan yeni ürünlerin kullanım amaçlarına uygun olarak örneklemler oluşturulması ve uygulama sahasında değerlendirilmesi gibi pek çok metot değerlendirilerek raporlandırılır. Bu raporların dijital ortamda veriler haline dönüştürülmesi sonucunda test sonuçlarına uygun olarak belgelendirme yapılıp yapılmayacağı belirlenmektedir.

Gerçekleştirilecek testlerin çok boyutluluk ilkesiyle paralel olarak kullanım amaçları çerçevesinde değerlendirilmesi esas olmaktadır. Bu değerlendirilmenin ürün üzerinde amacına uygunluk tespit edildiğinde ilgili sertifika veya belgelendirmelerin gerçekleştirilerek kuruluşa teslim edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede yasal olarak tüm raporlara sahip olan işletmeler çalışmalarına kesintisiz olarak devam edebilmektedir.

Form Mühendislik günümüz teknolojisine uygun olarak farklı sektörlerdeki kuruluşlar için çözüm ortaklığı gerçekleştirmektedir. Isıtma teknolojileri kapsamında projeler hazırlayarak mevsimlerin kuruluşlar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için çalışmaktadır.

Intertec Türkiye tarafından geliştirilen kabin koruma sistemleri sayesinde dış ortam şartlarının olumsuz ve yıpratıcı etkisinin dijital sistemlere zarar vermesi engellenmektedir. Elektronik kontrol üniteleri gibi yönetim sistemlerinin bulunduğu alanlar yaygın olarak açık alanlardır. Bu alanlardaki yıkıcı ve yıpratıcı etkileri minimize etmek adına Intertec tarafından kabin ve dolap sistemleri geliştirilmiştir.

Kabin ve dolap sistemleri sektöre bağlı olarak farklı özelliklere göre dizayn edilmiştir Yangın karşı koruma yada kar yağışına koruma gibi özellikler örnek olarak verilebilir. Üretim tesislerinde bu amaçlara uygun malzemelerle desteklenerek hazırlanan ekipmanlar dışsal etkilerin sistemlere olumsuz etki yapmasını engellemektedir. İster çöl şartlarında sıcak ortamlarda isterse de kutup gibi soğuk ortamlarda sağlıklı bir şekilde çalışan gölgelik, kabin ve dolap sistemleri sayesinde teknoloji yatırımlarınız güvence altına alınmış olacaktır.

Ülkemiz rüzgarların aşındırıcı etkisine sıklıkla maruz kalmaktadır. Hatta gerçekleşen erozyondan kaynaklı toprak kaybımız büyük miktardadır. İşte havada uçuşan bu topraklardan sistemlerin korunması adına kabinler geliştirilmiştir. Böylelikle yönetim sistemlerine sürekli çarparak yıpratıcı etki uyandıran toprak ve kumların yıkıcı etkisi ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Intertec Türkiye tarafından geliştirilen kabin ve dolap sistemleri sayesinde şiddetli fırtınalar hatta depremler mevcut sistemlere zarar vermemektedir. Kabin ve dolap sistemleri tüm bu unsurlar dikkate alınarak üretildiğinden dolayı elektronik kontrol sistemlerini güvenle muhafaza etmeye devam edecektir.

Intertec laboratuvarlarında gerçekleştirilen test ve analizler sonucunda amaca uygulan olarak yanmaz, yıpranmaz ve korozyona uğramaz özellikteki malzemeler tercih dilerek kabin ve dolap sistemlerinin uzun ömürlü olması hedeflenmektedir. Bu hedef için geçen süre boyunca da elektronik yönetim panellerini koruma ve muhafaza etme görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Kurumsal firmalar, şantiyeler gibi kuruluşların yeni girişimlerini muhafaza edecek olan Intertec kabin ve dolap sistemleri ile yatırımları güvence altında olacaktır. Isıtıcı kablo uygulaması sonrasında kurulan elektronik kontrol ünitelerinin de güvenli kabin ve dolap içerisinde muhafaza edilerek sağlığının korunması oldukça önemlidir. Doğanın yıpratıcı etkisinden uzun yıllar hizmet edecek ögeleri korumak sistemin sağlığı ve verimliliği açısından oldukça önemlidir.

Form Mühendislik tarafından geliştirilen yeni nesil ısıtma projeleri ile tank, boru hatları, otopark girişleri, hamamalar gibi pek çok alan zeminden ısıtma yöntemiyle yüksek verimlilik elde etmektedir. Ayrıca kış aylarının yıpratıcı ve olumsuz etkisi zeminden ısıtma yöntemiyle ortadan kaldırılmaktadır.